Лидерските и лични акселератори са проект на Дочева и партньори.

ЛИЧНИ АКСЕЛЕРАТОРИ

Непрестанно се изправяме пред конфликти и проблеми. Или пред риска да ги създадем. Как да ги разрешим? Доброто на компромиса е, че е бързо решение. Но при него всеки губи по малко и затова е заложен негативен заряд, който ще влоши отношенията или ще избухне в нов конфликт. Консенсусът често също е свързан с частичен отказ от целите и идеите и на практика компромис в името на разбирателството. Отново има риск от неустойчивост поради неудовлетворение.

Печеля-печелиш не е просто пасивно да се съглася, че и другият трябва да спечели. То е активно да направя така, че това да стане. Да въвлека и двете страни в процес на намиране на още по-добро решение. Процес на творческо печеля-печелиш, от който ще спечелим повече отколкото сме си мислили. Това е по-умното решение. Често си мислим, че мислим печеля-печелиш, но не го правим. Или не прилагаме мисленето в процес на взаимодействие.

Мислещият и практикуващ печеля-печелиш няма нужда от инструменти да мотивира другите или себе си. Прави го инстинктивно, защото всеки работи за своето „печеля”. Синергизирането или процесът на прилагане на печеля-печелиш, е процесът на иновативните решения, продукти, модели и хармонични отношения.

„Справянето с различията – в бизнеса, политиката, икономиката и навсякъде другаде – е изпълнено с опасности. Емоциите, недоразуменията, несигурността и егото могат да препречат пътя на взаимоизгодни споразумения или да възпрепятстват хората да променят представата си за даден проблем или възможност.”

– Стив Форбс

ЗАЩО ПЕЧЕЛЯ-ПЕЧЕЛИШ И ТРЕТАТА АЛТЕРНАТИВА?

❶ Изгражда хармонични и устойчиви отношения
❷ Води до иновации, а те до успеха на бизнеса
❸ Дава мотивация и въвлича в животът на “фирмата”
❹ Може да реши и най-трудните проблеми

ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Разликата между двуалтернативното и третоалтернативното мислене
 • Четирите парадигми на мисленето печеля-печелиш
 • Синергизиране в екипа и в преговорите
 • Синергизиране за иновации

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТА НА АКСЕЛЕРАТОРА:

 • концептуален подход и парадигми и за най-предизвикателни проблеми
 • структуриран и широко приложим процес
 • приложимост на вековна мъдрост в днешната реалност
 • концепция, използваща парадигмата за цялостната личност в ерата на знанието

ЗАДАЧАТА НА АКСЕЛЕРАТОРА:

 • да Ви провокира
 • да Ви замисли
 • да Ви вдъхнови

ОСНОВНИ СЪСТАВКИ НА АКСЕЛЕРАТОРА:

 • информиращи презентации
 • представяне на практики
 • инструменти за приложение
 • позитивно провокиране
 • тези за разсъждение
 • онагледяване с демонстрации
 • предаване на опит
 • дискусии

ВОДЕЩ – Цветомир Досков

 • Магистър по финанси, банки и застраховане
 • Член на СД на БАСКОМ
 • Член на СД на Сирма Груп Холдинг
 • Член на СД и ИД на Сирма Бизнес Консултинг АД
 • Основател и управител на 3ВД
 • Инструктор по Айкидо
 • С 15 години опит като ръководител, архитект и идеолог на стратегии, системи и фирмени процеси

Какво мисли той за печеля-печелиш?

„Когато нашите взаимоотношения, разбирания, чувства са в хармония, в бизнеса това е печеля-печелиш.”

Цветомир ще онагледи с демонстрации  и примери представените от Диляна концепции и тези

ВОДЕЩ – Диляна Дочева

 • Доктор по управление
 • Магистър по макроикономика
 • Консултант по 4-те дисциплини на реализацията
 • Мастър фасилитатор и член на Global Delivery Team на FranklinCovey
 • Консултант по организационно развитие на Management Development International
 • Основател и управител на Дочева и партньори
 • Започва като водещ на обучения през 1993 във Виена и от тогава работи като консултант, фасилитатор и лектор в 16 държави на три езика

Какво мисли тя за печеля-печелиш?

Бизнесът и икономиката се движат от иновациите. Те зависят от синергията на печеля-печелиш. Границите пред постигане на 3-та алтернатива са в нашето въображение, а то е безгранично. Синергията е синоним на любовта.

Диляна ще представи основните концепции, тези и инструменти

ГОСТ – Здравко Георгиев

 • Магистър е по бизнес администрация и е изнасял лекции по управление на качеството при обслужване на клиенти
 • Има над 20 годишен опит в обслужването на клиенти, разрешаване на потребителски проблеми и постигане на консенсус
 • Ръководил е Customer Service екипите на компаниите Мобиком и Мтел и има репутацията на менижър, фокусиран върху хората и тяхното развитие. Прилагал е успешни практики в областите на тренинга, управление на представянето, мотивация и интегриране на хората към организацията, кариерни възможности. избягване на конфликти

Какво мисли той за печеля-печелиш?

Изграждането на хармония между менижъра и сътрудниците е най-ефективният начин за поддържане на мотивиран и продуктивен екип.

Здравко ще представи опита си в намиране на печеля-печелиш с екипа, който ръководиш и с клиенти

ГОСТ – Даниела Соколова

 • Повече от 20 години работи в областта на фирмените процеси – дизайн, реинженеринг, концептуализиране
 • Повече от 10 години успешно ръководи екипи, чиято функция е модераторска и фасилитаторска по отношение на фирмени процеси

Какво мисли тя за печеля-печелиш?

Познавай хората! Познавай ежедневните професионални нужди и навици на колегите си. Това създава у тях усещане за спокойствие и буди доверие, а доверието е в основата на „печеля – печелиш”.

Даниела ще представи опита си в намиране на печеля-печелиш в екипа и когато си в ролята на тирето

ОРГАНИЗАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата: 09 ноември 2017
Време: От 09 до 13 ч. ще Ви предложим синтезирана информация за концепции и практики за постигане на 3-та алтернатива. Ще дадем примери, демонстрации и инструменти.
От 12 до 13 ч. нашите гости ще споделят практически опит по темата на Акселератора и ще обсъждаме добри практики.
След 13 ч. – нетуъркинг и допълнителни въпроси.
Място: София 1700, ул. Росарио 1, парк хотел Витоша
Цена: 80 евро без ДДС, включително материали и кафе-паузи
Участие: За да заявите участие, моля, попълнете заявката за участие тук или изпратете имейл на office@franklincovey.bg или office@docheva.com

Заявка за участие