Актуалността и ползата за бизнеса определят избора на основната тема в акселераторите.
В продължение на месеци екипът ни проучва литературата, публикациите и изследванията, за да разработи акселератори по темата за различните нива в една организация. Селектираме източниците, за да предоставим на участниците в акселераторите полезна за ролята им библиотека. Проверяваме модели, методики и инструменти, за да им предложим доказалите се.

Основна тема на акселераторите за октомври 2019 – април 2020 е

Емоционална  интелигентност

Очаквайте скоро подробности по темата и акселераторите в нея