Предстоящи акселератори

Акселератор за лидери на екипи

Емоционалната интелигентност днес е ключа към успешното управление на хора, защото в основата си лидерството е подпомагане на високи резултати чрез мотивиране на хората да правят нещата ефективно и продуктивно.

Ангажирайте екипа и увеличете продуктивността чрез емоционалната интелигентност

  31.10.2019г.

заявете участие
лични лидерски акселератори

Емоционалната интелигентност (EQ) е основен фактор за постижения на работното място, значимо по-важен от IQ. Тя е едно от 10-те най-необходими умения в 2020 г. според доклад на Световния икономически форум. Тя е и най-добрият антидот на стреса и помага за устойчивостта и психическото здраве.

Подобрете личните си постижения и работни отношения чрез емоционалната интелигентност

  21.11.2019г.

заявете участие
мега лидерски акселератори

Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството.

Емоционалната интелигентност е новият императив в управлението за лидерите от всички нива. Екипите и организациите, в които хората проявяват уменията на високата емоционална интелигентност са устойчивите и проспериращи бизнеси в четвъртата индустриална революция.

  09.04.2020г.

заявете участие

Минали акселератори