Предстоящи акселератори

лични лидерски акселератори

Емоционалната интелигентност (EQ) е основен фактор за постижения на работното място, значимо по-важен от IQ. Тя е едно от 10-те най-необходими умения в 2020 г. според доклад на Световния икономически форум. Тя е и най-добрият антидот на стреса и помага за устойчивостта и психическото здраве.

Подобрете личните си постижения и работни отношения чрез емоционалната интелигентност

  30.04.2020г.

заявете участие
мега лидерски акселератори

Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството.

Емоционалната интелигентност е новият императив в управлението за лидерите от всички нива. Екипите и организациите, в които хората проявяват уменията на високата емоционална интелигентност са устойчивите и проспериращи бизнеси в четвъртата индустриална революция.

  09.04.2020г.

заявете участие

Минали акселератори