Здравейте, Презентатори,

Да, вие ще станете такива след нашия лидерски личен акселератор. Избрах тази тема, тъй като тя е ключов елемент в комуникацията на съвременния свят.  Всекидневно се сблъскваме със срещи,  на които се обсъжда постоянно променящата се бизнес среда. На тях всеки иска да изкаже своята позиция или да я наложи като максимално адекватна на средата, но самото послание „презентирай ни твоята идея“ поражда у всеки чувство на несигурност, стрес и притеснение. Така много идеи и предложения остават непредставени, нечути или неразбрани.

Това, с което ще ви провокирам е, че убеждаването чрез презентиране не е толкова трудна задача, ако се спазват поредица от прости и лесни стъпки. Всяка една от тях ще ви даде увереност да говорите смело и без притеснение. Ще ви научи да не мислите за себе си докато говорите, а за това което искате да представите на аудиторията си. Ще ви провокира да бъдете новатори и търсачи на най-добрите практики. Ще разберете коя е правилната информация, на която трябва да наблягате, така че да не губите интерес.

Най-полезното от този акселератор е, че ще тествате сами – с моя помощ и чрез помощта на всички участници в него. Заедно ще изградим една успешна стратегия как да се справяте по-добре с притеснението и аудиторията си.

Очаквам Ви, Димитър Баръмски

Димитър Баръмски

Как да се запиша за акселератора?

Регистрирайте се
Информация за акселератора