Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството

22.04.2021

Мега лидерски акселератор

Switch to English

ВОДЕЩИ

ЛЕКТОРИ В ЧАСТ 1 И ФАСИЛИТАТОРИ В ЧАСТ 2

Диляна Дочева

 • Лидер на проекта Лидерски акселератори
 • Управител Дочева и партьори,
 • лектор, автор, консултант, фасилитатор
Научете повече

Крис Петер

 • ГИД на PeopleSmart,
 • лектор и председател на конференции,
 • ментор, бизнес коуч, фасилитатор, консултант
Научете повече

ДейрикМакКан

 • Ръководител на международните операции на Genos International,
 • лектор, автор, консултант
Научете повече

Майкъл Банкс

 • Гл. консултант  в PeopleSmart, лектор,
 • преподавател по ЕИ,
 • автор, водещ на подкаст
Научете повече

Фасилитатори в част 2

Станислава Запрянова – Кинг

 • Организационен психолог
 • Mайндфулнес учител
Научете повече

Явор Янкулов

 • Мениджър E-Training.bg
Научете повече

Екатерина Робова

 • Търговски директор – Тчибо България
Научете повече

Детелина Василева

 • Ръководител Управлявани услуги в Helecloud
Научете повече

Ани Сиракова

Сертифициран практик по емоционална интелигентност по метода на Genos

Научете повече

Евия Васенко

 • Предприемач,
 • тренер,
 • коуч (ACC ICF).
Научете повече

Участници в панелните дискусии

Цветомир Досков

 • ГИД на Сирма Бизнес Консултинг
Научете повече

Дарина Йорданова

 • Мениджър маркетинг и продажби
 • Управление и мотивация на екипи
Научете повече

ПРОГРАМА

9:00ч.

Откриване

9:10ч.

Диляна Дочева

Емоционалната интелигентност – защо и как е императив в бизнеса и лидерството

Организациите, които процъфтяват, са организациите, които ангажират умовете и сърцата на хората си. Как да го постигнем? Емоционалната интелигентност (ЕИ) е един от отговорите. Презентацията ще ви предложи иде и съвети на въпроси като:

 • Какво е ЕИ в бизнеса и защо е толкова гореща тема? Въпрос на сърце или на ум е?
 • Защо е необходима на работното място? Как влияе на бизнес резултатите?
 • Как ЕИ и отличителната способност на лидерите и ще остане такава години напред?
 • Как ЕИ помага на организациите да отговорят на днешните предизвикателства пред тях?

9:40ч.

Дейрик МакКанн

Да бъдеш по-харизматичен лидер – ролята на емоционалната интелигентност

Лидерите, които трябва да влияят и да ангажират другите, особено ако ключовото изискване за техния успех е успешно да се свържат с хора, трябва да са по-харизматични. Вие ще научите:

 • Какво прави харизматичните лидери толкова въздействащи (изследване, включващо 40,000 лидера и 400,000 от директно подчинените им)
 • Прозрения от над 20-годишни изследвания на харизмата и емоционалната интелигентност
 • Как да се държите по начин, имащ харизматично въздействие, дори да сте най-големия интроверт в света
 • Двата основни принципа, според които живеят всички харизматични хора, съзнателно или не
 • 6 конкретни харизматични поведения

Как да впрегнете неврологията за създаване на харизматично впечатление върху другите

10:10ч.

Лидерът и емоционалната интелигентност – панелна дискусия с лекторите и бизнес лидери

Модератор: Цветомир Досков. Участници в дискусията: Диляна Дочева, Дейрик МакКан, Детелина Василева, проф. Цочо Бояджиев.

Задайте въпросите си към участниците в панелната дискусия: https://www.surveymonkey.com/r/WC3YH95

10:50ч.

Кафе-пауза

11:20ч.

Крис Петер

Управление на промяната с емоционална интелигентност

В тази презентация ще се концентрираме върху всеки от 6-те измерения на емоционалната интелигентност и ще ги свържем с най-добрите практики на поведения, които да използват лидерите, когато управляват процес на промяна, независимо дали той е на  екипно, функционално или организационно ниво.

Начинът, по който лидерите ръководят промяната  може да доведе до огромна разлика в това доколко успешно се имплементира тя. Презентацията ще се позове на един от най-познатите модели за промяна – този на Котър, за да могат участниците да направят непосредствени връзки с различните етапи на процеса на промяна. Делегатите ще получат идеи за етапите в процеса на промяна и емоционално интелигентните подходи, които е необходимо да усвоят, за да са уверени, че промяната е възможно най-устойчива и гладка за всички заинтересовани.

11:50ч.

Майкъл Банкс

Съществената роля на емоционалната интелигентност в бъдещето на изкуствения интелект

Тъй като човешките същества се борят да останат свързани във все по-дигиталния свят, значението на емоционалната интелигентност само ще нараства. Степента, в която хората и особено лидерите от всички сфери и нива развият уменията на емоционалната интелигентност, ще има дълбоки последствия за бъдещото на бизнеса и обществото като цяло. Вероятно емоционалната интелигентност е в сърцевината на създаване на по-позитивно бъдеще за човечеството!

12:20ч.

Бизнесът и емоционалната интелигентност – панелна дискусия с лекторите и бизнес лидери

13:00ч.

Обедна почивка

.

Част 2: Уъркшопи

Изберете сред 9-те уъркшопа или съставете своя програма, избирайки двете най-важни за вас теми.

Позитивна емоционална култура и предприемачество – път към иновациите

За да остане предприемаческият успех като устойчив и успешен бизнес, предприемачите трябва да управляват емоционалната култура. Когато лидерите развиват предприемачески подход в позитивната емоционална култура, те изграждат високоефективни и иновативни организации.

Положителните чувства имат ефекта „разширяване и изграждане“, което ни кара да мислим по-широко, да се ангажираме по-дълбоко и да постигаме по-добри резултати. Предприемаческото лидерство е по-разпространено сред лидерите-основатели на бизнеси, но е прегърнато и от множество иновативни организации. То включва оказване на  влияние и насочване на работата на членовете на групата към постигане на онези организационни цели, които откриват и използват предприемачески възможности.

Уъркшопът е най-полезен за висше ниво ръководители и предприемачи.

Език: Английски

Тема 1 (14:00 -15:30)

Изграждане и управление на ефективна емоционална култура

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Предприемаческо лидерство с емоционална интелигентност

Повече за темата

Автентични и надеждни лидери заедно със емоционално възнаграждаващи системи означава устойчив успех!

Може да са налице системите, осигуряващи хората да се чувстват значими, сигурни за бъдещето си, пропити от чувството че имат контрол и избор, че могат да се наслаждават на свързаността с другите и че към тях се отнасят справедливо, но…това нищо няма за значи, ако лидерите на организацията не ръководят чрез пример и не олицетворяват поведенията и подходите, които изискват тези системи. Също така, ако лидерите са истински вдъхновяващи, мотивиращи, честни и искрени в поведението си, но организационните практики и системи не отразяват тяхната автентичност, ще има разрушаващо несъответствие, което ще предизвика цинизъм, ще създаде недоверие и ще подкопае успеха на бизнеса.

В тези две теми ще научите как ползващото се с доверие лидерство и емоционално възнаграждаващите системи и практики вървят ръка за ръка, когато се стремите да постигнете успех в бизнеса.

Уъркошопът е най-подходящ за висше ниво ръководители, предприемачи, собственици на бизнес и ръководители на екипи

Език: Английски (тема 1) и български (тема 2)

Тема 1 (14:00 -15:30)

Умела автентичност

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Eмоционално интелигентни организационни системи и практики

Повече за темата

Предприемачество и автентичност – успешното лидерство на днешния и утрешния ден

Предприемачите са съсредоточени върху своите мечти и са склонни да са праволинейни в постигането им. Но те не могат да направят всичко сами. Те трябва да изградят и ръководят своите организации и разчитат също и на другите. Трябва да насърчават сътрудничество и да създадат екипна работа с високи резултати. Крит Петер ще помогне на участниците да изследват предизвикателствата, през които преминават предприемачите и приложимостта на 6-те измерения на емоционалната интелигентност на Дженос за преодоляването им. Майкъл Банкс ще се съсредоточи върху автентичността. Автентичният лидер е в състояние да общува и да направи истинска вълнуваща визия за бъдещето, той или тя ви вдъхновява да искате да следвате тази визия и повече от всичко създава среда на доверие заради собственото си истинско, честно и автентично поведение. Лидер с такива автентични качества е ключът към изграждане на продуктивни екипи и за постигането на предприемаческите цели.

Уъркшопът е бъде най-полезен за предприемачи и висше ниво ръководители

Език: Английски

Тема 1 (14:00 -15:30)

Предприемаческо лидерство с емоционална интелигентност

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Умела автентичност

Повече за темата

Емоционално възнаграждаващи и ефективни организационни системи и климат – ангажираща емоционално интелигентна организация

Двете теми в този уъркшоп са взаимо-зависими. Както  поведенията на лидерите, така и организационните системи предизвикват емоции.  Емоционалната култура или какво повечето хора чувстват в повечето време влияе на поведенията, практиките и организационните системи. На колективно ниво емоциите, които изпитваме в работата влияят на крайните резултати. В организациите с висока ефективност и продуктивност хората изпитват повече позитивни емоции и по-малко негативни емоции в сравнение с организациите с ниска ефективност.

Измерването на емоционалната култура в съчетание с оценка на системите ще помогне разработването на правилните интервенции. Синхронизирането на системите и изграждането на емоционалната ви култура ще изгради вашата организация като високо ангажиращо и продуктивно работно място – емоционално интелигентна организация.

Уъркшопът е най-полезен за висше ниво ръководители

Език: български (тема 1) и английски (тема 2)

Тема 1 (14:00 -15:30)

Eмоционално интелигентни организационни системи и практики

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Изграждане и управление на ефективна емоционална култура

Повече за темата

Емоционално интелигентни екипи и майндфулнес – идеи за личен и екипен успех

В екип с изключителни постижения има силна връзка между членовете и лидера, както и между тях самите. Те знаят какво да очакват и как да помагат един на друг. Хората ги е грижа за резултатите, но и за колегите. Лидерът на екипа е този, който осигурява коучинг и грижа за хората и това е повече от управление на екипа. В тази му роля на лидера на екипа помагат практиките на майндфулнес. Осъзнатият лидер по-добре разбира себе си, целите и постиженията си и на тази основа по-добре разбира и ръководи екипа си.

Фасилитаторите са сертифицирани и опитни практици емоционална интелигентност, майндфулнес и коучове на лидери и екипи.

Уъркшопът е най-полезен за ръководители на екипи и ръководители на проектни екипи.

Език: английски

Тема 1 (14:00 -15:30)

Изграждане на емоционално интелигентни екипи

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Майндфулнес: как да бъдеш успешен и наистина да го усетиш

Повече за темата

Емоционалната интелигентност – фактор за мотивацията и резултатите на търговските екипи

Емоционалната интелигентност е критичната компетентност в съвременните продажби и още повече в управлението на съвременните търговци. Задачата на уъркшопа е да представи идеи и практики как ръководителите на търговски екипи да използват емоционалната интелигентност, за да постигат по-устойчиви резултати в продажбите като ангажират хората си.

Уъркшопът ще се води от специалисти в управлението на продажбите. В първата част ще получите опита на консултант в спецификите в мотивацията на търговците и предизвикателствата, които се решават чрез емоционалната интелигентност. Във втората част опита си в използването на емоционално интелигентните поведения в управлението на търговците ще сподели бизнес ръководител.

Програмата е най-полезна за ръководители на търговски екипи.

Език: български

Тема 1 (14:00 -15:30)

Емоционалната интелигентност при мотивация и управление на търговски екипи.

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Управление на целите с емоционална интелигентност

Повече за темата

Управление на трудни ситуации с емоционална жилавост и майндфулнес.

Задачата на уъркшопа: да ви представи идеи и конкретни техники как интелигентно да отговаряте на трудни емоционални ситуации чрез практикуване на една от компетенциите на емоционалната интелигентност- управлението на себе си и практиките на себе-осъзнатост (mindfulness).

Темите се водят от сертифицирани практици, съответно по емоционална интелигентност и майндфулнес. Ще ви представят есенцията на личните си опит и добри практики на клиентите си.

Програмата е подходяща за всеки лидер.

Език: български

Тема 1 (14:00 -15:30)

Майндфулнес: Как да бъдеш успешен и наистина да го усетиш

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Емоционално жилавият лидер: Как да превърнем предизвикателството в успех.

Повече за темата

Управление и изграждане на екипи с емоционална интелигентност

Eмоционалната интелигентност както на лидера, така и на екипа е фактор на успеха в днешния свят. Емоционалната интелигентност на работното място е набор от компетенции, състоящи се от наблюдаеми поведения. Тя може и трябва да се развива. Задачата на този уъркшоп и да осигури на лидерите концепции и инструменти за повишаване на тяхната лична емооционална интелигентност в лидерската им роля и за изграждане на емоционално интелигентни екипи. Съдържанието на темите е основано на модела за емоционална интелигентност на Дженос. И двамата фасилитатори са сертифицирани практици по емоционална интелигентност от Дженос.

Програмата е най-полезна за лидери на екипи, също и ръководители на проекти.

Езици: български (тема 1) и английски (тема 2)

Тема 1 (14:00 -15:30)

Емоционално интелигентният лидер

Повече за темата

Тема 2 (16:00 -17:30)

Изграждане на емоционално интелигентни екипи

Повече за темата

С подкрепата на

Ако желаете да подкрепите събитието, свържете се с нас.

Може да изтеглите:

Лектори и фасилитатори
Програма на лидерския акселератор