Както хората, така и организациите, избират какви принципи и модели на поведение да следват. В резултат на тези избори наблюдаваме някои организации да бележат сериозни успехи в рамките на година и скоро след това биват разтърсвани от конфликти и кризи. Свидетели сме и на такива, които с години, десетилетия владеят върховете и определят тенденциите.

Едно от най-големите предизвикателства пред собствениците на компании и ръководителите на екипи не е само да създадат уникален продукт или услуга, а да успеят да задържат конкурентното си предимство и да постигат високи, стабилни резултати постоянно. А това се случва чрез културата, в чието формиране участват всички служители. Участват със своите намерения, поведения, резултати. И колкото по-силни последователи и посланици на фирмената култура има в една организация, толкова по-силна е тя, защото веригата е толкова здрава, колкото са здрави брънките в нея.

Но какво означава в една организация служителите да са последователи и посланици на фирмената култура?

На първо място да са участвали в създаването й, защото тогава и само тогава те естествено биха изразили това, в което вярват и биха го следвали. С други думи всеки ще припознава себе си и нивото на ангажираност винаги ще бъде високо. Необходимо е и осъзнаване и утвърждаване ролята на отделния човек за опазването на фирмената култура чрез проактивно поведение.

На второ място – веднъж вече създадена – какво прави всеки един в организацията, за да я съхрани. Подминава ли случаи, в които колегите не действат спрямо установените принципи и поведения. Как подобни поведения могат да бъдат адресирани, без да пострадат отношенията в екипа?

Накрая да не забравяме, че културата е групов феномен и едни от най-ключовите въпроси,които всеки, независимо от ролята си, трябва да си зададе:

– Тя в синхрон ли е с целите на организацията?
– Помага ли или пречи на отделния човек да постига целите си?
– Стимулира ли взаймодействието на хората в екипа или създава конкурентна среда?

За да получите отговор на тези и много други въпроси, заповядайте на този акселератор.

Венцислав Касамски

Венцислав Касамски

Как да се запиша за акселератора?

Регистрирайте се
Информация за акселератора