Диляна: Спомням си, че когато за първи път започнахме с теб работа в темата емоционална интелигентност, ти каза че си приятно изненадан. Какво те спечели?

Виктор: Бях приятно изненадан, защото в продължение на години, работейки с различни екипи, в разнообразна среда, забелязах, че факторите които помагат на един екип да бъде успешен, често са свързани именно с лидерски качества, каквато е емоционалната интелигентност. Уви, тъкмо личностните качествата от сферата на емоционалната интелигентност не са обект на целенасочено развитие в много от бизнес организациите, отстъпвайки пред, на пръв поглед, прагматични теми, които би трябвало да надграждат професионалните умения и квалификация на членовете на екипа. Без дълбинните фактори свързани с мотивацията, тези умения и знания ще останат неприложени и дори бих казал – ненаучени. Спечели ме тъкмо това, че темата този път е в поставена в центъра на развитието на лидерския потенциал, като признание за ключовото й значение.

Диляна: Избрахме Емоционалната устойчивост за една от темите в лидерския акселератор, защото тя е от типа „Лесно е да се каже, трудно е да се направи“. Удивително е как може простичка техника да помогне. Знам, че ще дадеш доста техники. Аз си имам любима – с дишането, която ме предпазва от емоционалната ми избухливост.

Виктор: Трябва да познаваме механизма на това състояние в което емоциите сякаш са извън контрол. Когато реагираме под въздействие на емоциии със скорост от която дори и ние самите сме изненадани, това е така, защото за съобщенията от нашата амигдала са необходими най-много около шест секунди за да могат да достигнат до неокортекса или мислещия мозък. Ако не потърсим някакви начини за контрол, оставаме във властта на емоциите, а те рядко са добър съветник за рационално поведение.

Дълбокото поемане на въздух обогатява кръвта с кислород и активира множество зони в неокортекса – така започваме да мислим повече в рационален план и се досещаме за по-адекватни варианти на рееакция. Може би най-известният метод за овладяване на амигдалата е популярното броене до десет – друг начин да оставим време на мислещия ни мозък да рационализира ситуацията, в която сме попаднали. Трети подход е превантивен и е свързан с умението ни да предвидим и анализираме ситуации, в които може да попаднем и които биха предизвикали силна емоционална реакция, като да подготвим подходящ алгоритъм на поведение.

Диляна: Това е тема, която не можеш да преподаваш само защото я знаеш на теория. От 22 години работя с теб и сме били в какви ли не ситуации къде ли не по света и ти винаги си се справял. Емоционалната интелигентност се развива с опита. Но както казват, опитът е нещото, което получаваш веднага след като си имал нужда от него. Кое е било най-ценното в твоя опит?

Виктор: Да, наистина с теб сме попадали в критични ситуации, които са имали потенциал да се превърнат в неуправляем хаос и въпреки това сме се справяли. Важно е да знаем две неща: първо – това, което си представяме, че може да се случи, все още не се е случило. В подобни ситуации би било много погрешно, да подаваме сигнали към хипоталамуса ни, че нещо се случва, ако в действителност все още нищо не се е случило. Така има опасност да задействаме онази система от инстинкти, която ни пази от истински, реални инциденти, възникнала много преди да развием умението ни да мислим рационално, и така да се озовем в състояние на бушуващи емоции и висок стрес. В такова състояние не могат да се вземат никакви рационално обосновани решения и единственият резултат е още по-голям хаос. Много от нас притежават доста силно въображение, което е в състояние да нарисува силно песимистичен сценарий. Хубаво е да знаем, че много от тези наши предвиждания никога няма да се случат. Вероятността те да не се случат е право пропорционална на това, доколко сме способни да запазим хлазнокръвие в критични ситуации.

Второ – за да не оставяме на въображението ни да се развихря, добре е предварително да отработим алгоритъм на поведение за критични ситуации, които може да предвидим. Добър пример за подобен подход са тренингите на самолетен или корабен екипаж, когато няма време да се прави брейнсторминг, да се анализира и да се селектира набор от възможни решения. Може би най-ценният съвет, основан на моя опит е – не се страхувайте да грешите и не се отказвайте да опитвате отново. След всяка грешка ставате по-добри. Отказът да опитате отново ви лишава от ценен опит, който никога повече няма да получите.

Диляна: Подзаглавието на темата е Как да превърнем предизвикателството в успех. Наистина емоционалната устойчивост е огромно предизвикателство заради постоянното ни бомбардиране с какви ли не напрежения.  Емоционалната устойчивост на работното място е фактор за успех, знаем. Но, особено голямо е предизвикателството към лидерите, защото се очаква да спомагат за емоционалната устойчивост на своите екипи. Шегуваме се, че ако фирма иска да намали стреса на хората, трябва да намали стреса на ръководителите им.

Виктор: Лидерството е в основата на повишаване ефективността на една организация, както в технологичен, така и в организационен аспект.  Емоционалната интелигентност от своя страна е ключов фактор, който помага на лидерите да постигнат добър синхрон с членовете на своя екип. Досега говорихме за негативните аспекти на влиянието, което имат емоциите ни върху взимането на решения, но правилното използване на емоциите е мощен мотивационен фактор в рамките на една организация.

Хората се представят най-добре в работата си, когато се чувстват въвлечени в успешното постигане на организационните цели, когато се чувстват ценени, обгрижвани, съветвани, уважавани, информирани и разбирани. Лидерите, които се отнасят с внимание и емпатия към хората с които работят, са по-добре подготвени да се справят с ежедневните предизвикателства пред тях самите, както и да повишат организационната ефективност.

Диляна: Нямам до сега случай на обучения или консултации по темата за емоционалната интелигентност и някой да не попита какво да прави в определена емоционално трудна ситуация. Универсални или индивидуални са алгоритмите за справяне с емоционално трудни ситуации?

Виктор: Няма емоционално трудна ситуация, която може да бъде решена с универсално приложим набор от мерки. Всяка подобна ситуация е резултат от някакво стечение на обстоятелства, фактори, събития и е с комплексен характер. Ако честотата на проява на подобни ситуации се увеличи, това означава че имаме проблем с лидерството в организацията. Анализът трябва да е насочен към лидерските дефицити на първо място и после към конкретните фактори, довели до една или друга ситуация. Опитът ни да се справяме с трудни ситуации, ако проявата им е системна, ще е подобна на опит да спасим от потъване лодка с множество пробойни, чрез изгребване на водата с канче. Просто ще отложим за известно време потъването.

Всъщност работата ни, като лидери е да запушим пробойните, а още по-добре би било така да управляваме нашите кораби, че да знаем в кой момент може да се натъкнем на подводни скали или плитчини. Така, с помощта на анализ и планиране може да намалим рисковите ситуации и да изградим система от превенция на критични ситуации. За целта трябва да развием много високо ниво на емоционална връзка с екипа ни. Така ще сведем непредвидените ситуации до някакъв естествен минимум.

Диляна: Ти си последовател на принципа „грам превенция = килограм интервенция“ и затова в темата ти ще присъстват проактивните техники за управление на емоциите, нещата които можем да правим проактивно всеки ден.

Виктор: Да, ще представя четирите категории, в които експертите обособяват техните за управление на емоциите: мислене, физическа, взаимоотношения и среда. Ще разгледаме и техники за отговор на трудни ситуации, които не можем да предвидим, като напр. как да направим целенасочена пауза, за да си дадем пространство за отговор на трудна ситуация. Очаквам и конкретни въпроси и казуси от участниците, чието решение ще обсъдим.

——-

Виктор Лилов ще фасилитира темата “ Емоционално устойчивият лидер: Как да превърнем предизвикателството в успех ” в Лидерския мега акселератор “Емоционалната интелигентност – императив в бизнеса и лидерството” на 01.10.2020 г.

Връзки: Цялата програмаЗаявка за участие.