Разговори с фасилитаторите на мега лидерския акселератор “Нашата култура = нашето предимство”

>Разговори с фасилитаторите на мега лидерския акселератор "Нашата култура = нашето предимство"

Водещите разговарят за промяна на културата при промяна на бизнес модела и жизнения цикъл на организацията.

2019-04-08T00:03:34+03:00

Водещите разговарят за промяна на културата при промяна на бизнес модела и жизнения цикъл на организацията. Диляна: Когато се промени стратегията, поради нов бизнес модел или навлизането на фирмата в нов етап от жизнения цикъл,

Водещите разговарят за промяна на културата при промяна на бизнес модела и жизнения цикъл на организацията.2019-04-08T00:03:34+03:00

ВОДЕЩИТЕ РАЗГОВАРЯТ ПО ТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА И КУЛТУРАТА Ѝ.

2019-03-25T22:42:12+02:00

Диляна: Цел в акселераторите е да събере теорията и практиката. Ти си сред най-успешните бизнес лидери и предприемачи у нас. За теб какво е културата на организацията? Стефан: Тя е част от идеята за създаването

ВОДЕЩИТЕ РАЗГОВАРЯТ ПО ТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМПАНИЯТА И КУЛТУРАТА Ѝ.2019-03-25T22:42:12+02:00

Водещите разговарят за ролята на изпълнителния директор за изграждане на високопроизводителен екип и култура в условията на дигитализация.

2019-03-23T21:20:38+02:00

Диляна: Запечатало се е в паметта ми, че Главният изпълнителен директор на eBay се обяви за Главен културен директор (Chief Cultural Officer), за да подчертае личната си ангажираност към промяната на културата. Разбирането какво е културата,

Водещите разговарят за ролята на изпълнителния директор за изграждане на високопроизводителен екип и култура в условията на дигитализация.2019-03-23T21:20:38+02:00

Водещите разговарят за стиловете организационна култура.

2019-03-17T23:58:02+02:00

Венцислав: Една от задачите на лидерските акселератори като формат е да дава съвременна информация. Затова ли избра да представиш този модел, който е сред 10 книги, които Харвард определя като задължителни за 2019 (Harvard Business

Водещите разговарят за стиловете организационна култура.2019-03-17T23:58:02+02:00

Водещите разговарят за организационната култура на мултинационалната компания и как тя да бъде успешна в България.

2019-03-14T09:20:52+02:00

Диляна: Какво проваля мултинационалните компании в България? Чавдар: Надменност, самовлюбеност, че понеже сме го правили по този начин другаде и е носило резултат, то и в България ще го правим така, без да се отчитат

Водещите разговарят за организационната култура на мултинационалната компания и как тя да бъде успешна в България.2019-03-14T09:20:52+02:00

Водещите разговарят за предизвикателствата пред културата на изграден екип с нов ръководител.

2019-03-05T01:24:17+02:00

Диляна: Когато нов ръководител поеме един екип, това обикновено е за да постигне нови цели. Но нови цели със стария екип. И се изправя пред множество въпроси, които ще обсъдите в групата, която ти ще

Водещите разговарят за предизвикателствата пред културата на изграден екип с нов ръководител.2019-03-05T01:24:17+02:00

Водещите разговарят за риск културата и управлението на риска. 

2019-04-08T00:03:35+03:00

Диляна: Консултанти и учени от цял свят проповядваме, че културата е устойчивото конкурентно предимство, както и сме нарекли мега акселератора. А в последните години твърдим, че не управляват мениджърите, а управлява културата. Ти си ръководител

Водещите разговарят за риск културата и управлението на риска. 2019-04-08T00:03:35+03:00

Водещите разговарят за това как културата  на организацията се отразява при подбора, наемането и освобождаването на служители.

2019-03-05T01:27:34+02:00

Диляна: Едни от клиентите ми искат да дадат на рекрутърите си точно описание на ценностите, за да им подбират кандидатите според тях. За тях е проблем, когато назначат човек с добра професионална квалификация, който след известно време

Водещите разговарят за това как културата  на организацията се отразява при подбора, наемането и освобождаването на служители.2019-03-05T01:27:34+02:00

Водещите разговарят за токсичните култури.

2019-02-27T16:59:12+02:00

Диляна: Използваме метафората, че културата е имунната система на организацията. Ако имунната система е здрава, организацията може да устои на всякакви „вируси“ от вън и дори да излезе по-силна от трудност или криза, т.е с

Водещите разговарят за токсичните култури.2019-02-27T16:59:12+02:00

Водещите разговарят за иновацията като промяна на културата на организацията

2019-02-21T20:50:03+02:00

Диляна: Защо иновацията е управление на промяната именно на културата? Aкош: Иновацията не се случва за един ден, а е управляван процес от сериозни и планирани действия. И хората, които извършват действията, биват въвлечени и

Водещите разговарят за иновацията като промяна на културата на организацията2019-02-21T20:50:03+02:00