Други теми

>Други теми

Mindfulness: How to be Successful and Really Mean It

2020-03-10T18:15:58+02:00

Diliana: We’ve had quite an interesting conversation with you about the Bulgarian language translation of the word ‘mindfulness’. We translated it as ‘self-awareness’. The English word ‘mindfulness’ is a translation too of the original term.

Mindfulness: How to be Successful and Really Mean It2020-03-10T18:15:58+02:00

Културата на здравата организация

2019-11-14T08:10:44+02:00

Здравей, Диляна, много се радвам, че се включваш в Employee Healthcare, Wellness & Benefits Summit 2019. Твоята тема е органически свързана с управление на културата в компания и намирането на смисъл от изпълнителните директори и

Културата на здравата организация2019-11-14T08:10:44+02:00