Лидерството е въпрос на избор, не на позиция. Лидерите се отличават по това какви са като личности, какви резултати постигат и как ги постигат.

За различните лидери и техните отговорности разработваме съответните акселератори.

В акселераторите работим на висока скорост и искаме за кратко време да постигнем много. Фокусираме темите според специфичните предизвикателства на лидерските нива. Целим да стимулираме ефективни дискусии между водещите, гостите и участниците.

 

Всеки акселератор е уникален с темата, водещите, гостите и
участниците си и го провеждаме само веднъж.

Лидерските акселератори за ръководители на организации
са за висшето ниво ръководители. Темите отчитат отговорността от управлението на цяла организация или дирекция.

Фокусът е върху визията, целите и системите на организацията, управлението на лидерския екип и конкретната роля на висшия ръководител.

Групите са до 16 души.

Ръководителите на организациите успяват чрез вдъхновяваща и значима визия, системи за постигането й, организационна култура и изграждане на лидери.

Лидерските акселератори за ръководители на екипи  
са за предизвикателствата на управляващите екипи от хора в нашето съвремие.

Ръководителят на екип е ключова роля, защото балансира бизнес целите, стратегията и очакванията на висшето управленско ниво с тези на хората, които ръководи и предназначението на екипа си.

Групите са до 24 души.

Лидерите постигат успех чрез екипите си, разгръщайки потенциала му и реализират цели, така че всеки да печели.

Личните лидерски акселератори   
Преди да изберем да сме лидер на други, сме лидер лично на себе си. Личните акселератори имат за задача да ускорят личния успех в бизнеса и живота.

Някои от личните лидерски акселератори са за хора на неръководни позиции и свързани със самоуправлението и постигането на лични резултати. Други са подходящи за всеки, независимо от функцията и позицията. Техният фокус е върху взаимодействието в професионалния и личен живот.

Групите са до 24 души.

Всеки първо постига личния си успех.
После – успех като лидер на други.

Мега акселераторите   
са конферентният вариант на лидерските акселератори. Местата не са ограничени и темата не е профилирана според йерархичните отговорности.

В мега акселераторите представяме мега информация – синтез на основното от лидерските и лични акселератори. Имаме мега дискусии – много повече теми с много повече модератори. Обсъждаме мега брой добри практики и примери.

Мега акселераторите са с продължителност 1 ден.

Бизнесът е успешен, когато са успешни хората в организацията.

Ако си спрял да учиш, си спрял да бъдеш лидер, независимо от настоящата формална позиция.

 

В съвремието ни успехът зависи от иновациите и лидерската роля е да бъде модел, да индуцира идеи и вдъхновява усъвършенстването. Задачата ни е да ускорим постиженията на успешните лидери.

Нашата история

Акселераторите са резултат от вдъхновение, иновации и съвместно създаване с нашите клиенти и партньори.

Вижте нашата история

X

01 / 04

Първата идея – формат за ръководители на организации.

Изпълнителните директори нямат време, но искат да следят новостите. Имат общи проблеми, но ги обсъждат с индивидуалния си консултант. Позицията е малко самотна, не всеки може да разбере. Искат нещо синтезирано, бързо, практично и проверено за бизнеса. Трябва им излизане извън рутината и рамката, нова идея, искра.

Създадохме БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОРИ със замисъла да провокират, информират и вдъхновят успешни изпълнителни директори да управляват по-успешно бизнеса си. Пилотният проект бе юни 2017 и похвалите ни вдъхновиха да продължим.

X

02 / 04

Всеки може да допринесе за успеха на бизнеса.

Появата на Личните акселератори.

Клиентите ни поискаха същия формат, но с теми, които да не са свързани с йерархичната позиция. Към първия екип от водещи се присъединиха колеги с нови теми за акселератори. Така в края на 2017г. разделихме бизнес акселераторите на лидерски – за висше ниво ръководители и ЛИЧНИ – за всеки в организацията.

Не само ръководителите нямат време за дълги обучения, искат съвременни концепции, опита на другите и „сверяване на часовника“. Създадохме и втория вид лични акселератори за хора на неръководни позиции по темите на лидерските акселератори.

X

03 / 04

Ръководителите на екипи имат свои предизвикателства. Акселератори за ръководители на екипи.

Фокусът върху отговорностите и ролята на висшия ръководител в лидерските акселератори не предполагаше участие в тях на ръководители от други нива. За ръководителите на екипи бяха необходими програми с друг фокус – как да прилагат концепциите на ниво екип.

През 2018 г. разделихме лидерските акселератори на акселератори за ръководители на организации и за ръководители на екипи. Адаптирахме съдържанието на темите към системите, които управляват различните лидери.

Основната тема на акселераторите вече разработвахме за три нива в една организация.

X

04 / 04

Същите цели и предимства в мега формат.

Лидерските и лични акселератори са кратък формат за малки групи. Не могат да отговорят на желанието за участие на повече хора и то от различни нива в една организация.

За да запазим предимствата на формата акселератори, но да преодолеем ограничението на малкото места и фокуса върху даденото ниво, създадохме мега акселераторите.

Презентациите представят концепциите по темата, а модерираните дискусии позволяват обмяна на опит и идеи с хора с аналогични интереси или позиции. В мега акселераторите презентираме и модерираме в екип с нашите клиенти.