Здравейте,

Между идеите на лидера и способността на организацията му да ги реализира може да има пропаст. Случвало ли Ви се е да изпитвате ентусиазъм от вдъхновяваща цел и визия и след това разочарование, че хората Ви не я реализират? Не защото не искат, а не знаят какво точно и как да направят? Или уверено да поемете ангажимент, че ще постигнете важна цел, а екипът Ви да не може да го спази, защото е твърде зает с други по-спешни неща? Или отлична стратегия да не бъде реализирана?

Този акселератор ще Ви помогне да се справите с такива ситуации. Основна роля на всеки ръководител е да постига резултати чрез екипа или организацията се. Резултатите зависят от фирмената култура и от способностите на организацията да реализира стратегията. Честа грешка на лидерите е, че не се ангажират лично със създаването и управлението на система за реализация на целите. И тогава реализацията буксува. Има цели, което е добре да постигнете. Има други цели, които ако не бъдат постигнати, нищо друго, което постигате, няма да има особено значение. Реализацията им изисква система и дисциплина – темата, по която ще работим на акселератора.

Ще дискутираме основните проблеми на реализацията. Заедно с колегите ми ще Ви представя проверена и проста методика, която можете да приложите веднага в организациите си, за да реализирате отлично най-значимите си цели.
Нямам съмнение, че това ще бъде акселератор на Вашия успех като ръководители.

Поздрави, Диляна Дочева