Здравейте,

Този личен акселератор е за синергията. Синергията е творческо, съзидателно печеля-печелиш. Ключовата дума е творческо, защото двете страни сътворяват свое общо решение или 3-та алтернатива, както я нарича Стивън Кови.

Мислещите в две измерения (аз или ти, печеля или губя) бягат или се бият. Мислещите в компромис се отказват от нещо. 3-та алтернатива означава да не приемаш „не” за отговор; да не си на рогата на дилемата или да жертваш в името на компромиса. Животът не е уравнение с нулев сбор, не е задължително единият да загуби, за да спечели другият.

Затова на акселератора искаме да Ви провокираме да видите как да се освободите от капана на дву-алтернативното мислене. Капан на „цветната слепота”, в който хората виждат жълтото и синьото, но не виждат зеленото.

Искаме да ви замислим къде в личния и професионалния си живот да приложите синергията. Тя не само ще освободи напрежението при конфликт, преговори, влошени отношения, не устойчиви компромиси, но ще промени бъдещето Ви. Разбирането на синергията може да промени живота Ви във всичките му сфери.

Ще Ви информираме за вариантите на процесите на прилагане на синергията при лични конфликти, професионални разногласия и при иновации. Ще Ви дадем примери за синергия. С колегите ми я търсим и намираме навсякъде: у дома, в офиса, с клиентите; в малките и големите неща. Синергията е чудо. Тя работи.

Искаме да Ви вдъхновим да прилагате тези процеси. Защо да се ограничаваме в двете алтернативи? Въображението ни е безгранично. Защо да не освободим творческата си енергия и да създадем зеленото? Чрез синергията сме откриватели. Създаваме иновации и плодотворни отношения в офиса. Тя е хармонията на „айки”. Тя е синоним и на любовта у дома. Синергията е сила. Тя е акселератор на успеха. Използвайте я. Очакваме Ви на 9 ноември.

Поздрави, Диляна Дочева