Акселератори за всеки, независимо от функция и позиция

Лидерството е въпрос на избор. Преди да изберем да сме лидер на други,  сме лидер лично на себе си. Личните акселератори имат за задача да допринесат за личния Ви успех.

Темите на личните акселератори ще ускорят успехите Ви в:

 • Реализация на значими за Вас цели, приоритети и роли
 • Градене на личната Ви надеждност, характер и ефективност
 • Взаимодействието Ви с другите около Вас

Личните акселератори ще Ви дадат знания, идеи и умения, приложими независимо от ролята и позицията Ви в организацията.

Запишете се или се свържете с нас да консултираме избора Ви на Личен акселератор

Направете запитване
Научете повече
Предстоящи акселератори
минали акселератори

Основната тема в акселераторите тази година е Организационната култура. Представяме Ви я в три акселератора, разработени за предизвикателствата на съответната роля.

Как правите, това, което правите?

Прът или лост е културата на вашата организация?

Предстоящи акселератори

08.11.2018 – Формирайте проактивно културата и средата!

Информация
Регистрация
покана от водещия

25.10.2018 – Балансът (не)възможен! – Изкуството да балансираш: личен и професионален успех!

Информация
Регистрация
покана от водещия

Задачата на Личните акселератори е да повишат ценността Ви като индивид за организацията Ви и приносът, който можете да направите, използвайки своите таланти. Затова темите са свързани с три елемента на личния успех: резултатите, личността и взаимодействието с другите хора.

Реализация на значими за Вас цели, приоритети и роли

Човек е ценен за екипа и организацията си не с това, което възнамерява да направи, а с резултатите, които постига. За да реализирате значим принос, целите и приоритетите, по които работите следва да са значими и за вас, а ролите, които изпълнявате да оползотворяват талантите ви.

Ускорители на резултатите са знания и умения за:

 • приоритети и продуктивност
 • управление на времето
 • управление на енергията
 • личния смисъл и цели
 • силни страни
 • баланс между личните и професионални роли

Лична надеждност, характер и ефективност

Етиката на характера и куража да се отстояват принципи определят устойчивия успех. Йерархията, позициите и парадигмата на контрол са отмиращи концепции. Личната Ви надеждност ви определя като желан партньор за колеги, клиенти и контрагенти.

Ускорители на ценността като личност са знания и умения за:

 • изграждане на доверие към себе си
 • инициативност и енергия, лична ефективност
 • принципите и свързаните с тях поведения
 • емоционална интелигентност

Взаимодействието Ви с другите около Вас

Успехът започва с това кой сте и какво можете и продължава с това как взаимодействате с другите около вас. Ние съдим за другите хора по техните поведения, не по това, което декларират че са или знаят.

Ускорители на успешното и ефективно взаимодействие с другите са знания и умения за:

 • презентиране и говорене пред публика
 • управление на конфликти
 • намиране на иновативни решения
 • оказване на влияние
 • междуличностна комуникация
 • прилагане на концепцията за печеля-печелиш
 • проактивна лидерска роля в отношенията.

Някои от Личните лидерски акселератори са с повече фокус върху идеи и знания, някои – върху умения, някои комбинират по равно и двете. Всички те са със задачата Вие като индивид да сте ценен и успял.

Минали акселератори

Правим това, с което сме се ангажирали. Представяме Ви някои от проведените акселератори.
Вижте моменти от акселератора. Усетете атмосферата на работа. Прочетете оценките на участвалите.

Презентирайте! – с резултати и без притеснения

Управление на времето и енергията в 21 век

Как да постигаме творческо печеля-печелиш решение