Акселератори за лидери на организации и екипи

Ако си спрял да учиш, си спрял да бъдеш лидер. В съвремието ни успехът зависи от иновациите и лидерската роля е да бъде модел, да индуцира идеи и вдъхновява усъвършенстването. На лидерските акселератори съчетаваме знанията, опита и иновациите. Задачата ни е да ускорим постиженията на успешните лидери в:

  • Дефиниране и преоткриване на предназначението и визията на организацията или екипа
  • Постигането на стратегията и целите чрез ефективни организациони култура и системи
  • Реализарене на лидерския потенциал и разгръщане потенциала на хората

Лидерските акселератори ще Ви дадат информация, практики, идеи, ще ви провокират и стимулират да изпълнявате с резултати и удовлетворение ролята си на лидер.

Запишете се или се свържете с нас да консултираме избора Ви на Лидерски акселератор

Направете запитване
Научете повече
Предстоящи акселератори
минали акселератори

Основната тема в акселераторите тази година е Организационната култура. Представяме Ви я в три акселератора, разработени за предизвикателствата на съответната роля.

Как правите, това, което правите?

Прът или лост е културата на вашата организация?

Предстоящи акселератори

25.10.2018 – Променете културата, променете резултатите!

Информация
Регистрация
покана от водещия

15.11.2018 – Градете ефективната за Вашия екип култура

Информация
Регистрация
покана от водещия

Теми на акселераторите

Лидерите днес управляват смисъла, не задачите. Ангажират хората, не ги виждат като ресурси. Очакванията към лидерите са различни и очакванията на лидерите са променени. Задачата на Лидерските акселератори е да отговори на тези нови очаквания и потребности. Ще отворим пространство за нови идеи във вихъра на ежедневието. Ще го направим на висока скорост в компактен формат, в концентрат от концепции, добри практики и дискусии. Искаме да ускорим успеха Ви в управлението на трите стълба на бизнеса: визията и целите, системите и културата, ангажираността на таланта на хората Ви.

Ролята на лидерите е еднаква, но различните лидерски нива имат своите специфични предизвикателства и отговорности. Акселераторите са съобразени с тях.

ДЕФИНИРАНЕ НА

ВИЗИЯТА И ЦЕЛИТЕ

Условие за устойчив успех е връзката между основната цел на организацията (предназначение или мисия) и визията как ще я реализира, стратегията и оперативния фокус на всеки екип и човек. Персоналността и компетентността на лидерите се влага и влияе на всички тях.

Лидерите на организации дефинират визията и посоката на организацията. Постигат резултати чрез грижа за интересите на всички заинтересовани страни. Фокусът им са дългосрочните цели, балансът им с оперативните цели и приносът на организацията.

Лидерите на екипи свързват визията с предназначението, основния принос на екипа и ползата, която екипът дава на клиентите си (външни или вътрешни). Фокусът им е визията на екипа, ефективното постигане на оперативните цели и приносът на всеки.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ

ЧРЕЗ СИСТЕМИТЕ

Изключителни резултати се постигат, когато културата и системите подкрепят реализирането именно на избраната посока и визия. Работата на лидерите е да дефинират, изграждат, променят, заздравяват системите и културата.

Лидерите на организации синхронизират системите в цялата организация. Сред тях за системите за реализация на стратегическото намерение, управление на представянето, развитие на общия талант и потенциал на организацията, репутацията на марката, използване на бизнес възможности. Те дефинират и пазят организационната култура.

Лидерите на екипи синхронизират системите на работа на екипа с тези на организацията, отчитайки спецификите на екипа. Тяхна задача е всеки да печели: организацията, екипа и отделния човек. Те имплементират и поддържат организационната култура, за да бъде тя критерия за решения, действия, поведения и поощрения. Те създават доверието сред и в екипа.

АНГАЖИРАНЕ НА ХОРАТА

И най-значимата визия и цел с отлично изградени системи няма да бъде отлично постигната без искрена ангажираност на хората. Хората са ангажирани, когато виждат смисъла, талантите им се влагат в работата им и се развиват – роля на лидерите на всички нива.

Лидерите на организации развиват лидерите. Постигат резултати, когато са модел първо на другите лидери и ги ангажират със значим смисъл. Насочват ги в изпълнението на лидерската им роля.

Лидерите на екипи създават лидери. Постигат резултати, когато са модел и откриват талантите на екипа си, позиционират правилно всеки и му помагат да се развива и да постига цели

Минали акселератори

Правим това, с което сме се ангажирали. Представяме Ви някои от проведените акселератори.
Вижте моменти от акселератора. Усетете атмосферата на работа. Прочетете оценките на участвалите.

Как организацията да реализира критично важните си цели