КАКВО СА ЛИДЕРСКИТЕ АКСЕЛЕРАТОРИ?

Алтернатива на традиционните обучения в компактен презентационно дискусионен формат с фокусирани теми.

Продължителността е общо 4 часа. В акселераторите срещаме знанието, което е безгранично, с опита, който е безценен и иновативния ум, който ги превръща в мощна сила.

Целта на лидерските акселератори е да ускорят Вашия успех.

НА КАКВИ ПОТРЕБНОСТИ  ОТГОВАРЯМЕ С ФОРМАТА АКСЕЛЕРАТОРИ?

Писмо от лидера на проекта

КАКВО ЩЕ ВИ ДАДАТ?

 • Подбрана, пресята, проверена и концентрирана информация за концепции, методики и нови разработки в научните и консултантски среди
 • Инструменти и насоки как да приложите тези съвременни концепции
 • Съчетание на знания на консултанти и опит на практици
 • Изследвания, примери, добри практики и тенденции
 • Ще отворят пространство за нови идеи и ще индуцират енергия
 • Среда за споделяне, сътрудничество и партньорство

КАК ПОДБИРАМЕ ТЕМИТЕ НА АКСЕЛЕРАТОРИТЕ?

 • следим тенденциите в публикациите и опита на международните си партньори
 • чуваме въпросите на клиентите си
 • анализираме проблемите на бизнеса у нас

ВИДОВЕ ЛИДЕРСКИ АКСЕЛЕРАТОРИ

Лидерството е въпрос на избор, не на позиция. Лидерите се отличават по това какви са като личности, какви резултати постигат и как ги постигат. Според системата, за чийто успех носят отговорност лидерите, ние разделяме лидерските акселератори на: лични, екипни и организационни.

В акселераторите искаме за кратко време да постигнем значим ефект. Фокусираме темите според специфичните предизвикателсва на лидерските нива, за да стимулират ефективни дискусии с водещите, гостите и участниците.

Личните лидерски акселератори са за всеки, независимо от функцията и позицията.  Задачата им е да ускорят личния успех в бизнеса и живота. Някои от тях са с акцент върху умения.

 Всеки първо постига личния си успех. После – успех като лидер на други.

Вижте темите

Лидерските акселератори за ръководители на екипи са за предизвикателствата на лидерската роля в нашето съвремие. Задачата им е да ускорят успеха на лидерите от всякакви позиции. Акцентите на темите са: какво правят, как го правят и с кого го правят.

Лидерите постигат успех чрез екипите си, разгръщайки потенциала му и реализират стратегия, така че всеки да печели.

Вижте темите

Акселераторите за лидери на организации са за ръководители на организации. Темите са аналогични на тези на лидерските акселератори, но отчитат отговорността от управлението на цяла организация и спецификите на позицията. Те са с акцент върху дискусията и обмяната на идеи и опит сред участниците.

Ръководителите на организациите успяват чрез вдъхновяваща и значима визия, системи за постигането й, организационна култура  и изграждане на лидери

Вижте темите

„Поставяме си за задача да сме иноватори на българския пазар. Да Ви представим идеи от епицентъра и вихъра на настоящето бизнес ежедневие. И крачка в бъдещето.“ Диляна Дочева

КАК СЪЗДАДОХМЕ АКСЕЛЕРАТОРИТЕ?

Това чухме от клиентите си и на тези променени нужди и очаквания искаме да отговорим с формата Акселератори

 • Необходим ми е различен поглед и излизане от рутината и рамката, искам нова идея, искра
 • Наясно съм, че постоянно се появява нещо ново, но нямам време да следя, осмисля и преценя
 • Искам да си сверя часовника с колеги, които са успели или са научили от неуспеха си
 • Трябва ми нещо синтезирано, бързо, практично и проверено за бизнеса – защо, какво и как. Нещо, което да приложа веднага
 • Имам въпроси и ми трябват отговори
 • Икам да се развивам, хората ми очакват от мен модел и идеи
 • Нямаме време за дълги обучения, много теории и упражнения
 • Какво работи в България? Кой и как успява у нас? Къде се пресича световният опит с българската специфика и практика?
 • Позицията ми е малко самотна, не всеки може да разбере моята ситуация
 • Как да балансирам между краткосрочните резултати и дългосрочната визия?
 • Искам да реализирам смисъла и да оставя следа
 • Как да постигам повече, по-добре и за по-кратко без компромиси и жертви?

Годините, прекарани на дадена позиция сами по себе си не са важни. Има голяма разлика между 10 години учене и опит и една година, повторена 10 пъти.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

 • Акселераторът трябва да постига обявените си цели
 • Акселераторите са по теми, които са актуални за хората и бизнеса в България и отразяват иновации, публикации в научната преса и лидерски практики
 • В темите на акселараторите влагаме ума и сърцето си и те са значими за нас
 • В ехото няма нищо оригинално. Ако нямаме какво свое да представим, нямаме право да застанем пред аудиторията